@mastersthesis{T110.013,
author={Yde, Yves},
title={Hardware-ontwerp van een gepulst neuraal netwerk op FPGA},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}