@mastersthesis{T110.015,
author={Leysen, Tim},
title={De detectie van epileptische aanvallen met Reservoir Computing op basis van accelerometrie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}