@mastersthesis{T110.016,
author={Markey, Evelyne},
title={Biologisch geinspireerde leerprocessen voor gepulste neurale netwerken},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}