@mastersthesis{T110.018,
author={Schockaert, Erik},
title={FPGA-implementatie van een online lerend recurrent neuraal netwerk met stochastische arithmetiek},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={Stroobandt, Dirk},
}