@mastersthesis{T110.029,
author={Van de Velde, Mario},
title={Classificatie van documenten met behulp van OpenCL},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Bosschere, Koen},
}