@mastersthesis{T110.031,
author={Franck, Nicolas},
title={Torque via het web: een gebruiksvriendelijke interface tussen de UGent-supercomputer en de gebruiker},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Bosschere, Koen},
}