@mastersthesis{T110.032,
author={Lantsoght, Mathias},
title={Berekening van CO2 voetafdruk doorheen een productieketen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Bosschere, Koen},
}