@mastersthesis{T110.033,
author={Laureys, Karel},
title={Compileren en debuggen via een webinterface},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Bosschere, Koen},
}