@mastersthesis{T110.035,
author={Du Bois, Kristof},
title={Energie-prestatieanalyse van computersystemen met behulp van synthetische benchmarks},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={Eeckhout, Lieven},
}