@mastersthesis{T111.008,
author={Timmerman, Jens},
title={Reservoir Computing voor de lokalisatie van tikken op een oppervlak},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}