@mastersthesis{T111.013,
author={Planckaert, Tijs},
title={Een Brain Machine Interface op basis van autoregressieve benaderingen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Schrauwen, Benjamin and Verstraeten, David},
}