@mastersthesis{T111.014,
author={Vercruysse, Sebastian},
title={Adaptieve Common Spatial Patterns voor de classificiatie van ingebeelde bewegingen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Schrauwen, Benjamin and Verstraeten, David},
}