@mastersthesis{T111.016,
author={Ghysels, Stefaan},
title={Automatische annotering van beatboxing en drumloops},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}