@mastersthesis{T111.017,
author={Vanhoutte, Mattias},
title={Dynamisch herconfigureren van multimode-circuits op een FPGA},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Stroobandt, Dirk},
}