@mastersthesis{T111.019,
author={Vansteenkiste, Elias},
title={Een connectierouter voor de dynamische herconfiguratie van FPGA's},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Stroobandt, Dirk},
}