@mastersthesis{T111.020,
author={Heyse, Karel},
title={Automatiseren van SRL-herconfiguratie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Stroobandt, Dirk},
}