@mastersthesis{T111.021,
author={Germeys, Davy},
title={Een contentmanagementsysteem voor de faculteitsbibliotheek},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={D'Hollander, Erik},
}