@mastersthesis{T111.034,
author={Vanden Berghe, Arnout},
title={Website voor het bijhouden en opvragen van experimentresultaten},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={De Bosschere, Koen},
}