@mastersthesis{T111.037,
author={De Ridder, Jeroen},
title={Modellering en evaluatie van NUCA-cachearchitecturen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2011},
editor={Eeckhout, Lieven},
}