@mastersthesis{T112.003,
author={De Veene, Henri},
title={Virtualisatie van Android},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2012},
editor={De Sutter, Bjorn and De Bosschere, Koen},
}