@mastersthesis{T112.005,
author={Goossens, Maxime},
title={Hedonische waardebepaling van goederen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2012},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}