@mastersthesis{T112.040,
author={Delbare, Willem},
title={Ontwerp en evaluatie van profiel-gebaseerde synthetische databanken},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2012},
editor={Eeckhout, Lieven},
}