@mastersthesis{T112.041,
author={Vanlerberghe, Jasper},
title={Evaluatie van DVFS met behulp van synthetische webbenchmarks},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2012},
editor={Eeckhout, Lieven},
}