@mastersthesis{T112.043,
author={Simons, Pieter},
title={Prestatieschatting voor in-order processors: een vergelijking van mechanistische en empirische analytische modellen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2012},
editor={Eeckhout, Lieven},
}