@mastersthesis{T113.002,
author={Van Cauwenbergh, Robin},
title={Aanleren van terreinclassificatie voor een vierpotige robot},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}