@mastersthesis{T113.013,
author={Schittekatte, Tim},
title={Een geautomatiseerde investeringsstrategie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}