@mastersthesis{T113.014,
author={Van Damme, Arne},
title={De waarde van twitter als beursvoorspeller},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}