@mastersthesis{T113.016,
author={Burm, MichaŽl},
title={Ontwikkelen van loopbewegingen voor Oncilla, een compliant vierpotig robotplatform},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}