@mastersthesis{T113.031,
author={Van den Steen, Sam},
title={Raamwerk voor analyse en optimalisatie van Hadoop},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Eeckhout, Lieven},
}