@mastersthesis{T113.033,
author={Herthoge, Maarten},
title={Raamwerk voor analyse en optimalisatie van Hadoop},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Eeckhout, Lieven},
}