@mastersthesis{T113.053,
author={Blancke, Tomas},
title={Ontwerp van een zelflerend zwermrobot systeem met behulp van multi-agent Q-learning},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}