@mastersthesis{T114.001,
author={Vanhoorebeeck, Karel},
title={Overgang tussen wandelgangen op de vierpotige oncillarobot},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Schrauwen, Benjamin and wyffels, Francis},
}