@mastersthesis{T114.004,
author={Savenberg, Pieter},
title={Gaussian Processes kernels evalueren voor een geautomatiseerde investeringsstrategie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Schrauwen, Benjamin and wyffels, Francis},
}