@mastersthesis{T114.019,
author={Mahieu, Christof},
title={Optimalisatie van TV-beeldverwerking via modulaire herconfiguratie.},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Stroobandt, Dirk},
}