@mastersthesis{T114.020,
author={Laga, Sebastiaan},
title={Rapidsmith-raamwerk voor dynamische herconfiguratie van het interconnectienetwerk},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Stroobandt, Dirk},
}