@mastersthesis{T114.031,
author={Zuliani, Alexander},
title={Diversificatie van binaries ongedaan maken door analyse van het geheugengedrag },
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={De Sutter, Bjorn and De Bosschere, Koen},
}