@mastersthesis{T114.064,
author={D`hont, Michael},
title={Lusoptimalisaties in LLVM voor CGRA},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={De Sutter, Bjorn},
}