@mastersthesis{T115.004,
author={Morel, Tars},
title={Optimalisatie van de decodering van 3D handtrajecten op basis van elektro-corticografie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Dambre, Joni and Buteneers, Pieter},
}