@mastersthesis{T115.013,
author={Vercruyce, Dries},
title={Een FPGA-Architectuur met Heterogene Kanaalbreedtedistributies},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Stroobandt, Dirk},
}