@mastersthesis{T115.039,
author={Van Ackere, Louis},
title={Een exhaustieve studie over Gaussian Processes voor een geautomatiseerd beleggingsstrategie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Dambre, Joni and wyffels, Francis},
}