@mastersthesis{T115.054,
author={Van den Heede, Marlies},
title={Het ontwikkelen van een vierpotige robot met flexibele rug},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Dambre, Joni and wyffels, Francis},
}