@mastersthesis{T115.067,
author={Van Haver, Nick},
title={Detectie van Client-Side Vulnerabilities via de Browser},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={De Sutter, Bjorn},
}