@mastersthesis{T115.071,
author={Messiaen, Arno},
title={Een nieuw geheugen besparend net model voor tijdsgedreven analytische plaatsing},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Stroobandt, Dirk},
}