@mastersthesis{T115.072,
author={De Vloed, Pieter},
title={Meer accurate afweging van oppervlakte versus logische diepte in FPGA ontwerptools},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Stroobandt, Dirk},
}