@mastersthesis{T115.079,
author={Vergote, Jarno},
title={Aansturing van een robot met hersengolven: een vergelijkende studie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Dambre, Joni and null},
}