@mastersthesis{T115.085,
author={Nuytten, Jasper},
title={Aansturing van een robot met hersengolven: een vergelijkende studie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={Dambre, Joni and Buteneers, Pieter},
}