@mastersthesis{T115.093,
author={Cherlet, Simon},
title={Ontwikkelen van een autonome hexapod robot voor omgevingsverkenning},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={De Keyser, Robain and wyffels, Francis},
}