@mastersthesis{T116.071,
author={Deceukelier, Yasser},
title={Een uitbreidbare API voor productief GPU-programmeren in Julia},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2016},
editor={De Sutter, Bjorn and Goossens, Bart},
}