@mastersthesis{T117.004,
author={Seru, Willem},
title={Een state-of-the-art backend voor Diablo: de AArch64 architectuur},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2017},
editor={De Sutter, Bjorn},
}