@mastersthesis{T117.035,
author={Nevolin, Ilja},
title={Geavanceerde technieken voor anti-debugging},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2017},
editor={De Sutter, Bjorn},
}